wedding invitation yonni and keren

85 USD

300
 הזמנות חתונה לפי גרפיקה קיימת

החלפת גרפיקה לאנגלית תוספת 10 ש״ח

ההזמנה מודפסת על נייר ממוחזר 300 גרם
המחיר הוא עבור הזמנה בגודל 
16x11

ההזמנה כוללת  מגנט ממותג
בהשראת הזמנת החתונה.